Praktische informatie

Op deze pagina vind je allerlei praktische informatie die voor jou van belang kan zijn.

  • Wil je eerst een kennismaking, neem dan contact op voor een afspraak
  • Een afspraak maak je door te bellen, te mailen of via WhatsApp te chatten.
  • Je betaalt na afloop. Dat kan contant of met PIN met je mobiele telefoon of bankkaart. Of een geldige Massagebon of MassageHelpt Cadeaubon (geldt alleen niet als betaalmiddel voor massagetherapie).
  • Wil je een factuur ontvangen? Vraag er om tijdens de betaling.
  • Annuleren? Geen probleem. Liefst zo snel mogelijk natuurlijk.
  • Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. Massagetherapie is vrijgesteld van BTW.
  • Massagetherapie kan gedeeltelijk worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Vergoedingen

Een verwijzing van de huisarts of specialist is niet noodzakelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen.
Informeer altijd bij de eigen ziektekostenverzekeraar of klik hier voor de actuele vergoedingen. Na een sessie betaal je direct de rekening aan mij, waarna je de factuur zelf in kan dienen bij de eigen ziektekostenverzekering.

MassageHelpt is aangesloten bij beroepsorganisatie VBAG, koepelorganisatie RBCZ, tuchtrecht TCZ.
De praktijk is in het bezit van een V.O.G verklaring. 

AGB Zorgcode: 90116194

AGB Praktijkcode: 90092644

VBAG licentienummer: 22303003

RBCZ licentienummer: 200447S

KvK nummer: 32157932

BTW nummer: 174435460B01

 

Privacy

Vanaf mei 2018 is er nieuwe wet ingevoerd rondom privacy bescherming: de Europese Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Dit betekent dat de regels rondom privacy zijn aangescherpt. De wet heeft als doel dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn, en niet zomaar voor marketing doeleinden gebruikt worden, waar jij niet achter staat of waar je geen weet van hebt.

Binnen mijn praktijk gebruik ik jouw persoonsgegevens voor het dossier wat ik aanleg. Jouw dossier bevat een intakeformulier met daarin achtergrondinformatie, informatie over je gezondheidstoestand en gegevens over gevoerde gesprekken en behandelingen. Ik doe natuurlijk alles om jouw privacy te waarborgen;

Ik maak gebruik van een geschreven cliëntendossier die thuis bewaar. Dit dossier bevat achtergrondinformatie, informatie over je gezondheidstoestand en gegevens over gevoerde gesprekken en behandelingen. Jouw NAW-gegevens sla ik digitaal op in SARAsalonsoft met wie ik een zogenaamde verwerkingsovereenkomst heb gesloten. Een verwerkersovereenkomst is een overeenkomst tussen een verantwoordelijke en een verwerker, waarin wordt vastgelegd hoe de verwerker met de persoonsgegevens om moet gaan. Aangezien ik een eenmanspraktijk heb zullen er geen andere medewerkers zijn die inzage hebben in je dossier.

Als jouw therapeut heb ik geheimhoudingsplicht. Informatie wordt alleen gedeeld naar andere zorgverleners om deze te informeren bij doorverwijzing of bij afronding van de therapie. Dit gebeurt alleen met jouw toestemming. De wijze van delen van informatie gaat telefonisch of via Siilo, een veilige messaging App voor zorgprofessionals.

Wanneer ik een casus inbreng bij intervisie/supervisie, gebeurt dit anoniem.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.
De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet (WGBO) op de behandelovereenkomst vereist wordt, 20 jaar bewaard.

Jouw privacy op de zorgnota:

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kunt declareren bij jouw zorgverzekeraar.
• Je naam, adres en woonplaats
• Je geboortedatum
• Je verzekeraar en klantnummer
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijv. ‘natuurgeneeskundig consult’
• De kosten van het consult.

Je hebt een klacht. Wat kun je doen?

Als therapeut doe ik er alles aan om jou op een goede en respectvolle manier zorg te bieden. Toch kan het voorkomen dat je ergens niet tevreden over bent. Maak dit alsjeblieft kenbaar aan mij. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je datgene bespreekt waarover je ontevreden bent of aangeeft wat je anders wilt. Is het moeilijk je ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het mij dan schriftelijk voor te leggen. Ik vertrouw er op dat een goed gesprek jouw onvrede of klacht oplost.

Komen we er toch niet samen uit?

Voel je je niet in staat de kwestie met mij te bespreken, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kun je kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt je onder andere bij het formuleren van jouw klacht of onvrede en kan eventueel optreden als bemiddelaar.

Conform de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz) is ben ook ik als zorgaanbieder verplicht cliënten toegang te bieden tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hoe je dit kunt doen lees je op deze pagina van de beroepsvereniging VBAG waar ik ben aangesloten.