AVG Privacy beleid

Massagepraktijk MassageHelpt, gevestigd aan Zielhorsterweg 73, 3813 ZX in Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt,
https://massagehelpt.nl
Zielhorsterweg 73
3813 ZX Amersfoort
06-43157040

Verwerking persoonsgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens verwerkt worden:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Verwerking bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jouw:

 • Gezondheid t.b.v. de massages.

Bij het eerste bezoek wordt een anamnese afgenomen om de behandeling te kunnen bepalen en mogelijke contra-indicaties in beeld te brengen. Na afloop van elke behandeling worden in je persoonlijke dossier aantekeningen gemaakt. Dit dossier is alleen door de masseur inzichtelijk en wordt digitaal opgeslagen in een beveiligde omgeving.

Het doel en de grondslag van de verwerking persoonsgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Afhandelen van betalingen.
 • Verzenden van de digitale nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Bij wettelijke verplichtingen, zoals het doen van belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming.

Massagepraktijk MassageHelpt neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Massagepraktijk MassageHelpt ) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt bewaart de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard-bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je cliënt en/of actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer er een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

Klantenbestand.

Reden Personalia:

 • Afhandeling betalingen.
 • Verzending nieuwsbrief en/of reclamefolder.
 • Bereikbaarheid indien nodig voor de uitvoering van de dienstverlening.
 • Informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Mijn diensten te kunnen leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden.

Massagepraktijk MassageHelpt verstrekt persoonsgegevens uitsluitend na jouw toestemming aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Massagepraktijk MassageHelpt gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen en bedrijven:

 • TransIP / WordPress: Voor het hosten van de Website.
 • Mailchimp: voor het versturen van nieuwsbrieven en verjaardagskaarten.
 • E-boekhouden: voor het maken van facturen.
 • Sara Salonsoft

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Massagepraktijk MassageHelpt gebruikt cookies. Zie voor hiervoor de actuele informatie op onze website https://massagehelpt.nl/cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt zelf via de nieuwsbrief je persoonsgegevens corrigeren of verwijderen of je kunt een verzoek tot inzage , correctie of verwijderen sturen via het contractformulier. Massagepraktijk MASSAGEHELPT zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek via het contactformulier.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Massagepraktijk MassageHelpt zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
Massagepraktijk MassageHelpt wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging persoonsgegevens.

Massagepraktijk MassageHelpt neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via het contactformulier.